Nieuwsgierig naar onze actuele voorraad aan voertuigen?

Algemene Voorwaarden voor Koopstrading.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Koopstrading.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Koops Trading. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koops Trading is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Koops Trading.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Koops Trading BV te mogen claimen of te veronderstellen.

Koops Trading streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op Koopstrading.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Koops Trading aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Koopstrading.nl op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.

nl_NL_formalDutch
Scroll naar boven

Tijdens de feestdagen zijn wij gesloten van:
24 december t/m 7 januari.

Zie je een voertuig die je interesse heeft gewekt, neem dan gerust contact op met info@koopstrading.nl of vul ons contactformulier in.

Wij zijn er even tussenuit!
We are taking a break!

Van 17 juli t/m 6 augustus genieten wij van een welverdiende zomerpauze, maar daarna staan wij met nieuwe energie je graag weer tot beschikking.
Als je in onze voorraad een voertuig ziet die je interesse heeft gewekt neem dan gerust contact op met info@koopstrading.nl of vul ons contactformulier in.

From the 17th of July to the 6th of August we will enjoy a well-deserved summer break, but after that we will be happy to be at your disposal again with new energy. If you see a vehicle in our stock that has piqued your interest please feel free to contact info@koopstrading.nl or fill in our contact form.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner